BOOS vs. Klibansky
Spreekt BOOS de waarheid?

Hierbij ons verhaal

 

toevoeging gedaan op 1 april 2023, te lezen onderaan

 

Graag nemen wij gebruik van deze gelegenheid om onze reactie te geven op de uitzending van BOOS.

 

Op zeven maart jl. werden wij plotseling overvallen door een tv-ploeg van BOOS met zware aantijgingen over het onveilig gebruik van gevaarlijke stoffen (kwartsstof) en andere zogenaamde  misstanden binnen ons bedrijf.

Later bleken deze aantijgingen geïnitieerd vanuit rancuneuze voormalige medewerkers.

Hoewel wij de aard van het programma BOOS over het algemeen waarderen, waarbij het zich sterk maakt voor mensen die op uiteenlopende thema’s benadeeld zijn, is het uiterst belangrijk dat er goed wordt gekeken naar motieven van de mensen die zij helpen en een evenwichtige weergave van de gehele casus weergeven.

Omdat wij de veiligheid van onze werknemers van groot belang vinden en omwille van de manier waarop wij zijn neergezet, hebben wij een transparante weergave van feiten op een rij gezet die een vollediger beeld van het geheel schetsen.

 

Brons gieten

Het productieproces van onze beelden is een zeer gangbaar proces en wordt wereldwijd toegepast. Het gieten van brons is vakmanschap en een bijzonder interessant proces. Lees dit artikel of bekijk de video van Day One met Jay Jay Boske waar we uitleggen hoe het werkt.

Angstcultuur? Schelden?

Klinkklare onzin

Wij zijn een jong bedrijf dat vanaf dag één heeft geïnvesteerd in een transparante en veilige werkomgeving. Hoewel de familie Klibansky het gezicht is van het bedrijf zouden we deze enorme producties nooit kunnen waarmaken zonder ons geweldige en getalenteerde team van specialisten en vakmensen. De lijnen zijn kort, horizontaal en ieder kent zijn verantwoordelijkheid. Iedere dag lunchen we gezamenlijk aan een lange tafel en delen we verhalen over het leven en over ons werk.

Hiermee trachten wij een bedrijfscultuur te creëren waarin het team zich veilig en gewaardeerd voelt en zich durft te uiten over verbeteringen op de werkvloer. Daarnaast hebben we buiten de leden van de familie een vertrouwenspersoon en veiligheidsmedewerkers aangesteld.

Ons huidige team van 24 mensen kan zich dan ook totaal niet vinden in de "anonieme verklaringen" die bij BOOS worden gedaan.

 

Aangevallen!

Maar waarvoor?

Wij zijn enorm geschrokken over de onterechte aantijgingen die worden geuit met betrekking tot onze werkwijze, materiaalkeuze, veiligheid, gezondheid en de werksfeer binnen onze organisatie. Ons team werkt al jaren met heel veel passie samen aan kunstwerken die de hele wereld over gaan. Wij zijn trots op onze organisatie, ons werk, onze collega’s en onze klanten.

 

Het beeld dat in de betreffende uitzending wordt geschetst over ons bedrijf, staat volledig haaks op de realiteit en raakt ons echt in het hart.

 

Wij herkennen ons dan ook op geen enkele wijze in de beschuldigingen zoals die in het programma zijn gedaan.

De gezondheid en veiligheid van onze medewerkers nemen we zeer serieus. We hanteren een veel hogere standaard dan door de arbeidsinspectie is vereist. Dat kunnen we aantonen met wetenschappelijke rapporten.

 

Het Proces

Veiligheid voor alles

Bij het maken van bronzen beelden ontstaat altijd stof. Deze stof is niet anders dan het stof dat bijvoorbeeld vrijkomt als je een huis bouwt. De mallen waarin het brons wordt gegoten zijn namelijk gemaakt van kwartszand, ook wel silica zand genoemd. Hetzelfde zand als op het strand. De mal wordt gebroken om het beeld eruit te kunnen halen. Daarbij kan kwarts-stof vrijkomen.

Dit proces vindt plaats in een afgesloten ruimte. Enkel essentiële werkkrachten zijn hierbij aanwezig. De ruimte is uitgerust met een gespecialiseerde luchtventilatie en -filtratie. Bovendien is het dragen van maskers en beschermende kleding verplicht. Deze uitrusting voldoet ruimschoots aan de relevante normen.

Ook bij de afwerking van de bronzen beelden ontstaat stof. Dit gebeurt op tafels met ingebouwde afzuiging, in geventileerde ruimtes en met stofmaskers en brillen. Om te zorgen voor frisse, schone lucht hebben we overal ventilatie, grote carbon- en HEPA-luchtfilters. Om de veiligheid extra te borgen, zijn de processen verdeeld over verschillende ruimtes binnen het pand.

De gehele faciliteit is ingericht volgens het advies van veiligheidsspecialisten. De luchtkwaliteit is meetbaar heel goed. Dat blijkt ook uit de meest recente wetenschappelijke meetrapporten door gecertificeerde, onafhankelijke partijen. Wij hebben op regelmatige basis contact met de Nederlande Arbeidsinspectie om hen hiervan op de hoogte te houden. De Arbeidsinspectie heeft ons in dit kader enkel gevraagd om een aantal administratieve processen aan te scherpen, betreffende de documentatie van huis-tuin-en-keuken middelen zoals schoonmaak-alcohol en verschillende lijmsoorten. Vanzelfsprekend hebben wij hier per direct opvolging aan gegeven. De bevindingen van de Arbeidsinspectie hadden GEEN betrekking op  de luchtkwaliteit of fijnstof.

 

Wij baseren op feiten

BOOS baseert op 'anonieme' bronnen
We moeten het maar voor 'waar' aannemen

Wij vinden het teleurstellend dat een onderzoeksprogramma als BOOS zich uitsluitend laat leiden door misleidende verhalen van anonieme ex-medewerkers. Hierbij werd tot onze spijt volledig voorbij gegaan aan het feit dat verschillende ex-werknemers niet naar behoren presteerden en hun contract niet werd verlengd. Daarnaast hebben wij dreigementen ontvangen van ex-medewerkers welke voornemens waren naar de media te stappen om hiermee een financiële slag te slaan.

Voor het publiek en journalisten die graag grondig(er) onderzoek doen, zijn de rapporten van de onafhankelijke arbeidshygiënist en gecertificeerde luchtmetingen m.b.t. tot de luchtkwaliteit en blootstelling binnen onze kunststudio in deze link beschikbaar gesteld [niet meer relevant, email voor info].

Hieruit kan opgemaakt worden dat de luchtkwaliteit en blootstelling aan stof ruim onder de grenswaarden zitten van de norm.

Tevens wordt er in de uitzending van BOOS niet uitgelegd dat de werkzaamheden m.b.t. tot kwartstof maar heel sporadisch plaatsvinden. Bovenop alle maatregelen is er dus geen sprake van langdurige blootstelling aan deze stof.

Positief de toekomst in

voor ons én ons team

Na het zien van de uitzending zullen we net zoals altijd met ons team het gesprek aangaan en staan wij open voor verbeteringen op de werkvloer.

 

Team Klibansky

 

***

 

toegevoegd op 1 april, 2023

Persoonlijke Beschermmiddelen

Al jaren voor handen

Wij hebben gezien dat BOOS een aantal suggestieve foto’s heeft gebruikt van Joseph’s social media waarin hijzelf, zijn vader en iemand van het personeel geen masker dragen. Dit is zeker niet de norm. Dit is een vorm van “framing” om enkelzijdig een beeld te schetsen die alleen de uitzending en de claims die daarin gemaakt worden ten goede komt.

Het zou vrij opmerkelijk zijn als wij vanaf 2015 en alle jaren daarna foto’s hebben van personeel die overduidelijk deze beschermiddelen dragen maar deze beschermmiddelen plotseling niet meer ter beschikking stellen aan ons personeel.

We zullen nóg beter opletten dat iedereen de beschikbare beschermmiddelen ook daadwerkelijk draagt. Zoals eerder gezegd staan wij altijd open voor verbeteringen op de werkvloer.

Wat wij met deze foto's willen aangeven is dat 1) de beschermmiddelen aanwezig waren/zijn en 2) de beschermmiddelen ook gedragen werden/worden.

Social Media Comments

we reageren er op een aantal

 

Waarom laten jullie BOOS niet binnen komen? Jullie hebben iets te verbergen!

Reactie: Wij hebben naast het bewaken van de privacy van onze werknemers ook te maken met NDA's (non disclosure agreements/geheimhoudingsovereenkomsten) met onze klanten. Er zijn dus projecten in de studio die gepland zijn voor een speciaal onthullingsmoment waar bijvoorbeeld al 2 jaar aan gewerkt wordt. Daarom gaf Louis aan dat de mensen van BOOS welkom waren, maar zonder camera.

 

Mensen die in de zorg werken zouden meer moeten verdienen!

Reactie: In de uitzending van BOOS wordt er een tekst in beeld geplaatst tijdens de discussie over de welvaartskloof en de corrolatie tussen meer uren werken en meer verdienen. Zij spraken daar over de mensen in de zorg. Wij zijn het helemaal eens met de stelling dat mensen in de zorg, maar ook zeker andere sectoren zoals onder andere docenten en politie, meer betaald zouden moeten worden voor het werk dat zij doen.

 

Jullie statement stond al online voordat de uitzending was afgelopen!

Reactie: Nadat Tim Hofman / BOOS ons had overvallen met hun camera team wisten wij al door de vragen wat het onderwerp van een mogelijke uitzending zou zijn. Een tijdje later stuurde zij ons een email met een hele lijst aan vragen waaraan wij nogmaals konden aflezen waarover een aflevering zou gaan. Nadat zij bevestigd hadden dat er daadwerkelijk een uitzending zou komen, zijn we gelijk aan de slag gegaan met het opstellen van een concept statement. Deze stond al klaar om gepubliceerd te worden na de uitzending. Toen wij al kijkend naar de aflevering beseften dat het inderdaad precies ging over de vragen die eerder waren gesteld, vonden wij het niet nodig om de laatste 10 minuten van de aflevering af te wachten en hebben wij het statement online gezet.